Avís Legal

1. Informació general

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, li informem què el titular del present web és l’Associació EMPRESARIS DE CATALUNYA, associació inscrita en el Registre d’Associacions de Catalunya amb el número , i constituïda d’acord amb el Decret 206/1999 de la Generalitat de Catalunya reguladora del dret d’associació.

El domicili social d’EMPRESARIS DE CATALUNYA es troba al carrer Consell de Cent, 413, Barcelona 08009 i la seva adreça de correu electrònic de contacte és info@empresarisdecatalunya.org.

Les presents Condicions d’ús regulen l’accés i la utilització d’aquest web, així com de tots els seus continguts que en la mateixa es mostrin o es posin a disposició dels usuaris.

 

2. Acceptació de les Condicions d’ús

S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els continguts i serveis d’aquest web, que accepti les presents Condicions d’ús i la política de privacitat, en que es recullen i detallen el tractament de les dades personals subministrades per els usuaris i l’exercici dels drets d’aquests sobre les seves dades de caràcter personal.

L’usuari garanteix que és major de 14 anys i serà responsable d’aquesta declaració i del accés i correcte us del web, amb subjecció a aquestes Condicions d’ús i la legalitat vigent.

Amb la utilització d’aquest web, l’usuari accepta les Condicions d’ús que EMPRESARIS DE CATALUNYA tingui publicades en cada moment en el que s’accedeixi.

EMPRESARIS DE CATALUNYA es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús publicant l’esmentat canvi de la mateixa forma que apareixen aquestes condicions o a través de qualsevol tipus de comunicació amb l’usuari. Les condicions d’ús no obstaculitzen la fixació per part d’EMPRESARIS DE CATALUNYA d’altres condicions particulars per la subscripció o utilització de determinats serveis que s’ofereixin als usuaris d’aquest web.

 

3. Accés i ús del web

L’accés a www.empresarisdecatalunya.org per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Tot això sens perjudici de què per a l’accés a determinada informació o serveis sigui necessari el registre per part de l’usuari. En particular, per a registrar-se com a soci o col·laborador d’EMPRESARIS DE CATALUNYA.

L’anomenat registre suposa l’aportació de dades de caràcter personal i la seva acceptació per al tractament dels mateixos per part d’EMPRESARIS DE CATALUNYA. La cessió o accés, modificació, oposició o cancelació de les dades per part de l’usuari es regirà de conformitat amb el disposat en la Política de Privacitat del present web, i en estricte compliment amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari que ha de realitzar el registre serà el responsable d’aportar informació veraç i lícita. En el registre l’usuari haurà de seleccionar una contrasenya d’accés i haurà de comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, així com la seva adequada custòdia.

L’usuari haurà de notificar a aquest web qualsevol incompliment de les normes de seguretat o qualsevol ús no autoritzat del seu compte del que tingui conexiement.

 

4. Participació dels usuaris i continguts

L’usuari es compromet a usar els continguts d’aquest web de manera correcta i lícita de conformitat amb la llei, les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

EMPRESARIS DE CATALUNYA no és responsable de les opinions publicades, si les hagués, pels usuaris als forums, comentaris en les informacions o en altres eines de participació. Són els usuaris els únics responsables de les opinions, comentaris, aportacions, continguts multimèdia (fotos, vídeos…) que realitzin al web d’EMPRESARIS DE CATALUNYA.

L’usari garantitza la tinença de drets i s’obliga a usar els continguts d’aquest web amb fins o efectes lícits, a no usar aquests serveis per la realització d’activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, per realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial, per a mantenir valoracions en to amenaçador o no cordial per a malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els seus continguts, o impedir la normal utilització o gaudi dels mateixos per part d’altres usuaris.

EMPRESARIS DE CATALUNYA es reserva el dret de retirar tots aquells continguts –informacions, comentaris, imatges, events, grups o vídeos— que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes.

 

5. Menors d’edat

EMPRESARIS DE CATALUNYA prohibeix l’ús dels serveis del seu web als menors de 14 anys.

L’usuari podrà ser requerit per EMPRESARIS DE CATALUNYA, en qualsevol moment per què autentifiqui la seva edat mitjançant l’aportació de la fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent. La falta de subministrament d’aquesta informació per part de l’usuari en el termini de temps que li sigui indicat per EMPRESARIS DE CATALUNYA donarà dret a aquest darrer a suspendre o cancel·lar el perfil d’usuari.

És molt important que els menors d’edat llegeixin i comprenguin correctament aquestes Condicions d’ús i la Política de Privacitat del present web.

 

6. Ús de galetes o cookies

www.empresarisdecatalunya.org utilitza galetes o cookies per poder conèixer les preferències dels usuaris i poder optimitzar la presentació dels continguts. Les galetes són fragments d’informació que s’emmagatzema temporalment en el disc dur de l’usuari d’una web a través del navegador.

La informació continguda en les galetes facilita la navegació i fa possible que l’usuari visiti una pàgina web de manera idònea. Les galetes ajuden a identificar les seccions més visitades i faciliten la adaptació dels continguts a les necessitats dels usuaris. Les galetes resulten molt útils per saber si s’ha produït una comunicació prèvia entre l’ordinador del visitant i el nostre web. S’identifica únicament la galeta en el seu ordinador. Les dades personals només es guarden en forma de galeta si l’usuari ho permet (per exemple, per simplificar l’accés de registre al web, de tal manera que l’usuari no hagi d’introduir el seu ID d’usuari i el seu mot de pas cada vegada que entra).

El nostre web www.empresarisdecatalunya.org es pot visitar sense cookies. La majoria de navegadors accepten cookies de manera automàtica. L’usuari pot evitar l’emmagatzematge de galetes en el seu disc dur mitjançant l’elecció de la seva configuració del navegador de l’ordre “no acceptar galetes”. Les galetes emmagatzemades es poden esborrar en qualsevol moment. El fet de no acceptar cookies podria suposar una limitació de les funcions del nostre web.

 

7. Propietat intel·lectual i industrial

EMPRESARIS DE CATALUNYA és el titular o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual o industrial continguts en el present web. Mitjançant aquestes condicions d’ús no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el web EMPRESARIS DE CATALUNYA, ni sobre cap dels seus continguts o elements que l’integren.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir o intentar obtenir els continguts per mitjans o procediments diferents als que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a tal efecte, o d’aquells que s’usin habitualment a Internet (sempre que aquest darrers no suposin un risc de malmetre o inutilitzar el web d’EMPRESARIS DE CATALUNYA).

L’usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual e industrial sobre el web d’EMPRESARIS DE CATALUNYA, de titularitat d’EMPRESARIS DE CATALUNYA o de tercers.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EMPRESARIS DE CATALUNYA i el propietari del web en que s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part d’EMPRESARIS DE CATALUNYA dels seus continguts o serveis.

En tot cas, EMPRESARIS DE CATALUNYA es reserva els drets de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al web d’EMPRESARIS DE CATALUNYA, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del web en el que s’inclou l’enllaç.

EMPRESARIS DE CATALUNYA posa a disposició de l’usuari, únicament per a la cerca i accésl la informació, continguts i serveis disponibles a Internet, hiperenllassos o dispositius tècnics d’enllaç, per exemple links o botons), que permetin a l’usuari l’accés a webs o portals d’Internet pertanyents a o gestionats per tercers.

EMPRESARIS DE CATALUNYA no ofereix ni comercialitza per si mateix ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els webs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos, assumint l’usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.

 

8. Llicència Creative Commons

EMPRESARIS DE CATALUNYA aplica en la part informativa del web http://www.empresarisdecatalunya.org la llicència Creative Commons de Reconeixement no comercial d’obra derivada -“Creative Commons –Reconocimiento no comercial 3.0 España-“.

Per tant, amb la informació publicada en les àrees informatives d’aquest web, l’usuari és lliure de:

Copiar, distribuir i comunicar públicament la obra o fer obres derivades sota les següents condicions:

  • S’ha de reconèixer els crèdits de l’obra de manera especificada per l’autor o llicenciador (però no d’una manera què suggereixi que té el recolzament o recolza l’ús que se’n faci de la seva obra ).
  • No comercial. No pot utilitzar-ne aquesta obra per a fins comercials. Al tornar a utilitzar o distribuir la obra ha de deixar ben clar els termes de la llicència d’aquesta obra.

Per a llegir la llicència completa, haurà d’accedir a aquesta pàgina: http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/legalcode.es

 

9. Limitació de responsabilitat

EMPRESARIS DE CATALUNYA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantitzar el funcionament de www.empresarisdecatalunya.org i evitarà per tots els mitjans la existència i transmissió de virus i altres components maliciosos als usuaris.

No obstant, degut a les especificitats d’Internet, EMPRESARIS DE CATALUNYA no es fa responsable de:

  • La manca de continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis d’aquest web.
  • La presència d’errors en els esmentats continguts, o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts oferts per si mateixa o per part de tercers.
  • La presencia de virus o altres components maliciosos en aquest lloc o en el servidor que el subministra.
  • La vulnerabilitat de les mesures de seguretat adoptades.
  • La falta d’utilitat o de rendiment dels continguts del web.
  • Els mals o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes e instruccions que en el web s’estableixen o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del present web.

 

10. Legislació aplicable i jurisdicció

Les relacions entre EMPRESARIS DE CATALUNYA i l’usuari dels serveis presents en aquest web es regiran per la legislació i la jurisdicció espanyola. Per als casos en que la normativa preveeixi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, EMPRESARIS DE CATALUNYA i l’usuari, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, es submeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.