Carta al Sr. Joaquim Torra i Pla y la Honorable. Sra. Meritxell Budó i Pla en relació a la campanya de publicitat institucional #setmilionsimig

Sr. Joaquim Torra i Pla i Honorable. Sra. Meritxell Budó i Pla,

Hem tingut coneixement de la difusió per part de la Generalitat d’una campanya publicitària institucional (#setmilionsimig), tant en suport físic com a través de les xarxes, on s’exposen un conjunt de dades que se centren a exposar l’especialitat de Catalunya dins de la resta d’Espanya, entre altres aspectes.

Malauradament, la campanya inclou missatges que, més enllà de comunicar accions concretes de la Generalitat al servei del conjunt de la ciutadania, repeteixen el fals i nociu mantra del “Espanya ens roba“. Un missatge que promou la insolidaritat territorial, l’egoisme i busca enfrontar els ciutadans.

Aquest missatge infringeix clarament la normativa sobre publicitat institucional per ser contrari als valors i drets constitucionals.

Aquesta nova actuació de la Generalitat és intolerable i il·legal. I moralment reprovable.

És un greu acte de distorsió i sectarisme ideològic per part d’una institució pública que té entre les seves obligacions complir amb el principi de neutralitat institucional i objectivitat. Aquesta campanya publicitària té efectes directes sobre la ciutadania i vulnera, tant la Lei 29/2005 de l’Estat com la Llei 18/2000 de la Generalitat. L’objecte de la campanya no només no s’inclou als supòsits contemplats a la normativa que permeten fer campanyes publicitàries, sinó que infringeix directament els articles 4.1.a) i l’article 4.a) de les lleis abans esmenades. L’ús partidista de les campanyes publicitàries és un acte il·legal.

Pels motius exposats, els comuniquem que si no cancel·len en el termini de 48 hores els missatges il.licits d’aquesta campanya publicitària, incloent la web https://web.gencat.cat/ca/temes/catalunya/7milionsimig/, interposarem les accions judicials oportunes per demanar el cessament immediat d’aquesta activitat il·legal que estan promovent.

Aprofito l’ocasió per saludar-la atentament,

Carlos Rivadulla Oliva

President d’Empresaris de Catalunya

Deixa un comentari

captcha *