Política de privacitat

Li informem que per el simple fet de visitar el present web d’EMPRESARIS DE CATALUNYA, no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui l’usuari.

Respecte a les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliti, li informem que en compliment del previst a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les seves dades de caràcter personal, facilitades a través d’aquesta pàgina web, per correu electrònic, telèfon, fax o qualsevol altre mitjà, seran incorporats a un fitxer automatitzat responsabilitat d’ EMPRESARIS DE CATALUNYA, degudament inscrit davant l’ Agencia Española de Protección de Datos.

Mitjançant la complementació dels formularis d’inscripció com a “soci” o “col·laborador” o similars que s’estableixin en aquest web, els usuaris accepten la inclusió de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal.

Tantmateix, durant el procés de recollida de dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades.

EMPRESARIS DE CATALUNYA li informa que te implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garantitzen la seguretat de les seves dades de caràcter personal, que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

L’usuari queda informat i exonera a EMPRESARIS DE CATALUNYA de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no recepció o la demora, així com l’error o interceptació de les comunicacions.

Tantmateix, l’usuari autoritza expresament a EMPRESARIS DE CATALUNYA al tractament de les seves dades personals amb la finalitat de remetre-li comunicacions referides a la seva sol·licitut així com altres que poguessin ser del seu interès relacionades amb les activitats, serveis i accions dins del marc de la nostra activitat, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, correu postal o similars.

EMPRESARIS DE CATALUNYA incorpora, en aquells serveis o activitats en que es recullin dades de caràcter personal dels usuaris la política que ha de regir sobre les mateixes. L’usuari podrà accedir i conèixer en tot moment, a través de l’enllaç “Política de Privacitat”, present en tots els apartats d’aquest web la política que estableix EMPRESARIS DE CATALUNYA en matèria de protecció de dades personals i la possibilitat de poder exercitar els drets que atorga la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.

EMPRESARIS DE CATALUNYA no realitza comprovació sobre la veracitat de les dades facilitades per l’usuari.

 

EXERCICI DELS SEUS DRETS:

Els usuaris podran adreçar-se a EMPRESARIS DE CATALUNYA, en qualitat de titular del fitxer amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les dades incorporades en els seus fitxers.

L’interessat podrà exercir els seus drets mitjançant una comunicació per escrit a la següent adreça: EMPRESARIS DE CATALUNYA Carrer Consell de Cent, 413, Barcelona 08009, o a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@empresarisdecatalunya.org, amb la següent referència a l’assumpte: “Protecció de Dades”. L’esmentada comunicació haurà d’incloure nom, cognoms, data, signatura i fotocòpia del D.N.I. o altre document vàlid que l’identifiqui.

De la mateixa manera, si un usuari no desitja rebre informació sobre activitats, actes i serveis via correu electrònic, postal o qualsevol altre mitja similar o equivalent, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà del que quedi constància de la seva recepció a EMPRESARIS DE CATALUNYA en l’adreça postal o de correu electrònic indicats en el paràgraf anterior i amb la següent referència a l’assumpte: “Recepció d’Informació”.